Activar/Desactivar ràpidament la tecla <F8>

Quan es necessita reiniciar l’ordinador en el mode a prova de fallades o bé es vol arrencar des de les opcions de recuperació per restablir el sistema, reparar-lo  o qualsevol altre propòsit, la forma més ràpida és disposar de la tecla <F8> durant el procés d’arrencada, tecla que Microsoft ara ha inhabilitat. Per tornar a disposar-ne feu el següent:
 

Desde d’una consola CMD amb privilegis d’administrador teclegeu:   
 

bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy (activar f8)
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard (desactivar f8)

Trobar la carpeta de Contingut Destacat

Si teniu activat el mode de contingut destacat les imatges de fons de la pantalla de bloqueig van canviant automàticament i acostumen a mostrar unes fotos precioses. Si voleu conservar-ne alguna només heu d’anar a la carpeta indicada, fixar-vos en la mida i la data dels arxius per intentar esbrinar quin és el que us interessa i copiar-lo a un altre fitxer de nom més amigable i extensió .jpg

%localappdata%\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets.

 

Editar opcions del menú contextual.

Hi ha, bàsicament, dues opcions principals; d’una banda el menú [obrir amb] i de l’altra el menú [enviar a]. Tots dos poden ser personalitzat de les següents maneres.