Llocs web mantinguts
Amb més o menys constància i dedicació, aquestes són les tres principals pàgines que intento mantenir al dia i amb els continguts actualitzats dins les meves possibilitats.

ravalos.com


Aquest és el més antic dels dominis que tinc registrats. El vaig concebre com un espai d'experimentació i aprenentatge i ha estat actiu, amb alguna interrupció per causes de força major, des de gener del 2002 i encara ara té un paper central en la meva política de comunicació a Internet.

avalos.cat


Quan al 2006 es va aconseguir finalment posar en marxa els dominis .cat i coincidint amb un període en què el domini ravalos.com va haver de ser temporalment tancat, vaig registrar el àvalos.cat que m'ha servit des de llavors per mantenir una mínima presència professional a la xarxa.

aulainfo.xyz


Poder treballar en un entorn Moodle ha esdevingut, si no una necessitat, si almenys un recurs de gran utilitat per a qualsevol docent. Després d'utilitzar i treballar durant força temps amb cursos allotjats en servidors gestionats per tercers el 2015 vaig engegar aquest pel meu propi ús.

 ravalos.com

Un top level domain

Quan l’any 2002 vaig decidir registrar el meu primer domini vaig optar per ravalos.com donat que avalos.com ja estava agafat. La idea inicial era poder disposar d’una pàgina web sense haver de recórrer a cap servei extern de pagament, a banda de l’inevitable registre del domini, i hostatjar-la en un servidor propi a casa meva. Més concretament perseguia els següents objectius: (1) Adquirir coneixement pràctic sobre les tecnologies necessàries per posar en marxa un servidor i familiaritzar-me amb tots els requeriments tècnics, els problemes habituals i les solucions més usuals, tant pel que fa al maquinari com al programari. (2) Disposar d’una plataforma de proves on poder experimentar sense restriccions tot allò que em resultés d’utilitat o interès per la meva pràctica docent. I (3) minimitzar els costos fent servir, sempre que fos possible, recursos propis en lloc de recórrer als serveis de pagament de les empreses especialitzades. En aquells moments ja feia alguns anys que havia deixat enrera l’etapa dels mòdems i de les BBS i havia instaŀlat a casa d’una connexió RDSI que em permetia disposar d’una IP estàtica, condició sine qua non pel projecte de web autogestionada que volia emprendre.

Tecnologies

La intenció inicial va ser, concretament, fer servir les tecnologies de Microsoft com el IIS per muntar un servidor de pàgines dinàmiques programades amb ASP fent servir bases de dades Access accessibles amb ODBC

Addicionalment vaig decidir implementar també suport PHP per disposar d’un altre llenguatge de desenvolupament i, even-tualment, poder instaŀlar també un servidor MySQL, cosa que finalment no ha estat possible de dur a terme fins l’any 2018.

Per donar forma a totes les tecnologies anteriors i fer tangibles els objectius plantejats em vaig proposar uns reptes concrets a assolir en forma de requeriments o especificacions inicials per la web

Especificacions

La web hauria de mostrar cada cop que s’accedis una frase, màxima o cita cèlebre extreta aleatòriament d’una base de dades i registrar, per a cada cita o màxima, el número de visualitzacions acumulades

També es volia enregistrar en una altra base de dades tota la informació tècnica relativa a cada un dels accessos.

En carregar la pàgina s’indicaria la data i hora en el servidor i també la data i hora en el client amb què s’accedeixi.

Es volia disposar d’àrees d’accés restringit a usuaris  amb identificació (userid/password) per continguts personals que no es volien d’accés lliure, com ara els àlbums de fotos.

 avalos.cat

Un domini .cat

Quan el 2006 es va aconseguir el domini .cat, al final d'un procés que vaig estar seguint de prop des de les primeres recollides de signatures, vaig afanyar-me a registrar el domini àvalos.cat, just l'endemà de finalitzar el periode de Sunrise, no fos cas que, com m'havia  passat amb el .com, algú altre se m'avancés.  D'entrada no el vaig fer servir per hostatjar cap web si no únicament per poder disposar d'una adreça de correu personal amb el meu cognom com a domini.

El 2007 amb motiu d'un canvi de domicili vaig haver de canviar també de proveïdor d'Internet. En aquell moment les companyies ja començaven a cobrar suplements per oferir-te una IP estàtica però Tele2 encara no ho fèia, així que la mudança del ravalos.com va ser tan senzilla com traslladar l'ordinador de Sant Vicenç de Montalt a Barcelona i actualitzar les DNS. Posteriorment Vodafone va absorbir Tele2 però per contracte va haver de respectar-nos la IP estàtica... Fins que amb motiu d'una nova mudança el 2011, aquest cop a Sabadell, es van negar a mantenir-la adduint suposats motius tècnics que ens obligaven també a canviar el número de telèfon. I va ser el moment d'activar el àvalos.cat i deixar descansar el ravalos.com

Vaig recórrer a un proveïdor d'allotjament peruà, baratet però força confiable, (micro e-business) que m'oferia un d'aquests sistemes de creació ràpida de pàgines web basades en plantilles-model on només has d'anar substituint imatges i textos genèrics predefinits pels que tu necessites. No és pas el sistema més flexible ni fàcil d'usar del món però fins ara ha complert satisfactòriament la seva funció.  

Funcionalitat

Mantenir una presència personal i professional a la xarxa mentre la web original a ravalos.com havia d'estar temporalment tancada. Facilitar a qualsevol persona interessada la consulta del meu currículum en versió digital o la seva descàrrega en pdf per ser imprès.

Poder oferir una referència web a les xarxes socials, a la signatura del correu o als materials digitals d'ús amb els alumnes.

Disposar d'un repositori-mostra de documents i altres materials didàctics digitals d'elaboració pròpia.  

Continguts

A banda de la informació més personal i la de caràcter més professional com el currículum també consigno algunes altres informacions com per exemple ressenyes d'alguns dels llibres llegits darrerament que m'hagin agradat més especialment o també, de tant en tant, anoto algun espectacle o event destacat al que hagi assistit.

També hi ha una petita recopilació de materials didàctics diversos; presentacions fetes amb Prezi o Powerpoint, aplicacions del full de càlcul, videos, documents en pdf, etc.

 aulainfo.xyz

Un servidor Moodle.

De totes les plataformes conegudes com a Entorns Virtuals d’Aprenentatge (EVAs) el Moodle és possiblement la més extesa i popularitzada a tots els nivells educatius, des de primària fins al món universitari. En uns moments on el concepte del e-learning no deixa de prendre força és difícil trobar algun docent que no l’hagi utilitzat ja sigui com a alumne en algun curs de formació o com a professor-editor gestionant ell un o més cursos en aules virtuals adreçades als seus alumnes.

 Ja feia força temps que el coneixia i havia tingut oportunitat de treballar-hi amb els meus alumnes quan, cap al primer trimestre del 2015, fart d’haver de dependre d’altres administradors per crear cursos, solventar incidències i qualsevol altre cosa, vaig decidir que era el moment d’acabar amb les restriccions i implementar el meu propi servidor de Moodle per poder experimentar i treballar amb tota la llibertat possible.

El servidor i els cursos

Preparar un curs en Moodle dóna molta feina si es vol fer ben fet. S’ha de planificar amb molta cura i confegir un munt de material. No té gaire sentit fer-ho si no és que, necessàriament, tot el procés d’ensenyament/aprenentatge s’ha de fer en modalitat no presencial, és a dir a distància.

En el meu cas, com en el de molts altres professors, l’opció de fer servir el Moodle es justifica com a complement de la formació presencial i per tal de reforçar les competències digitals de l’alumnat, introduir un plus de flexibilitat i afavorir un aprenentatge més individualitza i a la vegada més coŀlaboratiu.

 

Estat de l'art

La veritat és que, en aquest apartat, el «més punter» del meu servidor Moodle és ben galdós encara. Donat que la majoria d’entrades o cursos són, de fet, simples proves d’avaluació de competències o punts de recepció d’activitats  i lliurament de treballs, no tindria gaire sentit mantenir-los oberts. Els que s’han deixat amb accés lliure per a visitants són únicament l’embrió. algun tema, de cursos que mai no es van acabar de construir. També resta obert un curs que va ser concebut com a repositori de programari lliure d’utilitat general pels alumnes.

Espero que pròximament podré seguir ampliant els cursos incomplets i afegint algun de nou.